Hvert sted jeg var innom var et sted jeg måtte innom for å komme hit

Livet er en herlig reise med opp- og nedturer - full av muligheter, og hver nye dag er en mulighet til å gjøre bedre det du følte du ikke fikk gjort så bra i går.

Det er på mange måter herlig å bli godt voksen, Årene som går er en lærerik prosess som utvider horisonten etter hvert som erfaringene kommer. Det som var vesentlig tidligere kan gjerne bli uvesentlig, verdier endres - og egen utvikling bidrar til mere raushet, vi blir mer inkluderende og litt mindre selvhøytidelig.

Mange unge tror at det å "gå skikkelig på tryne" er ødeleggende for framtida, uten å tenke på at det er noe vi gjør alle sammen - i større eller mindre grad - gang etter gang. Det er en del av læringen vi skal ha med oss, sånn at vi kan ende opp som gode og trygge personer som står opp for oss selv og det vi tror på, og står opp for de rundt oss som trenger det.  

Vær takknemlig for hverdagslykken; At du fikk en ny dag i dag, at det er vann i springen, at vi har mat på bordet, at bilen starta i dag også, at du møtte et smil på din veg. Dagen kan faktisk være full av hverdagslykke - bare vi ser den.